DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công văn số 4525/SYT-TTKSST ngày 01/10/2021 của Sở Y tế Hải Phòng

Cập nhật: 02/10/2021 17:17

Căn cứ Công văn số 4525/SYT-TTKSST ngày 01/10/2021 của Sở Y tế Hải Phòng về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với người từ Bệnh viện Việt Đức về Hải Phòng; Ủy ban nhân dân huyện giao và yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống tuyền thanh của địa phương và đến tất cả các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người có mặt tại Bệnh viện Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021 đến ngày 01/10/2021 về Hải Phòng, thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã, thị trấn nơi lưu trú để được tư vấn, hướng dẫn làm xét nghiệm COVID-19.

- Những người dân trên địa bàn sau tiếp xúc với người về từ Bệnh viện Việt Đức trong khoảng thời gian trên, mà có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thông tin báo cáo Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện để được giải đáp, hướng dẫn.

2. Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận khai báo y tế, tổng hợp danh sách đã khai báo y tế. Lấy mẫu xét nghiệm và gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng để làm xét nghiệm. Thông tin số liệu, gửi về Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo UBND thành phố.

Các tin đã đăng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!