DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn xã Cao Nhân

Cập nhật: 14/10/2021 20:45

Thực hiện Thông báo số 321/TB-UBND ngày 03/08/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 2170/UBND-YT ngày 04/8/2021 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc tổng hợp, lập danh sách tiêm vắc xin Sinopharm phòng Covid-19;

Hiện nay, trên địa bàn xã Cao Nhân đã tổ chức 16 đợt tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân dân địa phương với tổng số người đã tiêm là trên 1400 mũi 1, trên 250 người mũi 2, đối tượng chủ yếu là những người trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các tổ giám sát dịch các thôn, giáo viên, lái xe, tiểu thương, người kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã…Số công dân tại địa phương chưa được tiếp cận vắc xin và tiêm phòng còn nhiều, đặc biệt là số các tiểu thương, người buôn bán nhỏ, chủ các quầy hàng, quán tại các chợ còn đông.

            Để đảm bảo cho nhân dân địa phương có điều kiện tiếp cận với nguồn vắc xin và được tiêm phòng vắc xin Covid-19, UBND xã Cao Nhân đề nghị nhân dân địa phương, những người từ 18 tuổi trở lên chủ động tiếp tục đăng ký nhu cầu tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại nhà các ông, bà trưởng thôn hoặc tại Trạm Y tế xã Cao Nhân.

Thông tin đăng ký cơ bản gồm: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Đơn vị công tác (nghề nghiệp), số CMND/CCCD, số thẻ BHYT, số điện thoại. Do đó, UBND xã Cao Nhân đề nghị người dân khi đăng ký nhu cầu tiêm cần chủ động mang theo giấy tờ tùy thân như: CMND/CCCD, thẻ BHYT để thuận tiện cung cấp thông tin cho cán bộ tiếp nhận đăng ký.

Vậy UBND xã Cao Nhân thông báo để nhân dân địa phương nắm được và chủ động đăng ký thông tin tiêm vắc xin theo quy định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!