DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANHTiêm phòng Vắc xin Vero Cell mũi 2 xã Cao Nhân

Thời gian 03/10/2021 13:21
Sáng ngày 03/10, tại Trạm Y tế xã Cao Nhân đã tổ chức buổi tiêm phòng vắc xin Vero Cell (mũi 2) cho nhân dân địa phương

Phòng Chống Covid-19

Thời gian 02/10/2021 10:26
Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn huyện

Công văn số 4525/SYT-TTKSST ngày 01/10/2021 của Sở Y tế Hải Phòng

Thời gian 02/10/2021 10:17
Triển khai thực hiện ngay Công văn số 4525/SYT-TTKSST ngày 01/10/2021 của Sở Y tế Hải Phòng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!