DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Tiêm phòng Vắc xin Vero Cell mũi 2 xã Cao Nhân

Cập nhật: 03/10/2021 20:21

Thực hiện Kế hoạch phân bổ vắc xin của Trung tâm Y tế huyện Thuỷ Nguyên, sáng ngày 03/10, tại Trạm Y tế xã Cao Nhân đã tổ chức buổi tiêm phòng vắc xin Vero Cell (mũi 2) cho nhân dân địa phương.

Để phục vụ tốt đợt tiêm phòng trên, Trạm Y tế xã Cao Nhân đã huy động toàn bộ nhân viên y tế, lực lượng y tế thôn phối hợp để thực hiện kiểm tra sức khoẻ cho mỗi người dân trước khi tiêm. Tất cả người dân được tiêm đều nghiêm túc chấp hành các quy định y tế về phòng, chống dịch và vui mừng khi đã hoàn thành xong 2 mũi. Hiện trên địa bàn xã Cao Nhân, đã có tổng số trên 300 trường hợp hoàn thành tiêm mũi 1, 245 trường hợp hoàn thành tiêm xong 2 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19.

Người dân Cao Nhân nhận phiếu xác nhận hoàn thành tiêm 2 mũi

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!