DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Tiếp tục chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân

Cập nhật: 22/10/2021 16:52

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND huyện Thuỷ Nguyên về tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 Astra Zeneca cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí đợt 17 năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch phân bổ vắn xin Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Thuỷ Nguyên. Từ ngày 21-24/10/2021, tại Trạm Y tế xã Cao Nhân tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn xã với tổng số vắc xin được phân bổ là 1600 liều. Trong ngày 21/10/2021, đã có trên 500 người dân được tiêm phòng mũi 1 Covid-19. Dự kiến đến hết ngày 23/10/2021, xã Cao Nhân sẽ hoàn thành tiêm theo số vắc xin được phân bổ cho nhân dân.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ công tác tiêm phòng

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!